Skip links

Project omschrijving

HWRK realiseerde voor de bedrijfsvoeringsorganisatie van drie gefuseerde gemeenten een werkplekconcept en ontwikkelde integraal facilitair beleid. Na de fusie van de drie gemeenten Vianen, Leerdam en Zederik naar de bedrijfsvoeringsorganisatie ‘Vijfheerenlanden’ ontwikkelde en realiseerde HWRK voor haar een nieuw werkplekconcept. Dit concept werd uitgerold in de drie gemeentehuizen. Een fris concept dat tijd- en plaatsonafhankelijk werken mogelijk maakt en de samenwerking van de drie gemeenten onderling stimuleert en faciliteert. Parallel aan deze implementatie is HWRK gevraagd een vraaggestuurde facilitaire organisatie te creëren. Hiervoor vond inventarisatie van bestaande dienstverlening plaats, het harmoniseren van contracten en het beschrijven van processen. Aan de hand van een doorkijkje naar dienstverlening in de toekomst werd het facilitair beleid gepresenteerd. In het vervolg hierop heeft HWRK een facilitair coördinator op interim basis ingezet die bodediensten heeft gecoacht naar de nieuwe werkwijze.

Details

Opdrachtgever: Gemeente Vijfheerenlanden