Projecten

 • GGD Rotterdam

  Ontwikkelen werkplekconcept bij oprichting nieuw cluster jeugdbeleid.

  • Opdrachtgever

    GGD Rotterdam cluster jeugdbeleid

  • Sector

    Zorg

  • Locatie

    Rotterdam

  • Opdracht

    HWRK heeft voor het cluster Jeugdbeleid van de GGD Rotterdam een nieuw werkplekconcept ontwikkeld. De aanleiding was de oprichting van nieuw cluster Jeugdbeleid. De uitgangspunten waren het beter aansluiten bij de werkzaamheden, creëren van de uitstraling die past bij het cluster, het faciliteren van de communicatie, uitwisseling en kruisbestuiving verbeteren. Voor de ontwikkeling van het werkplekconcept is een werkgroep opgericht waarmee het concept door middel van enquêtes, en (cultuur)workshops werd ontwikkeld. Rens van Hal en Els van Riet waren voor HWRK betrokken bij dit project. De uitstraling is verder vormgegeven in samenwerking met EGM architecten.

 • Woningstichting Haag Wonen

  Begeleiding van renovatie en herbestemming bestaande locatie.

  • Opdrachtgever

    Woningstichting Haag wonen

  • Sector

    Semi overheid

  • Locatie

    Den Haag

  • Opdracht

    Woningstichting Haag Wonen is ontstaan uit een fusie van twee woningcorporaties. De reorganisatie die daarop volgde leidde tot een holding en twee woonbedrijven. HWRK heeft Haag Wonen begeleidt bij het formuleren en implementeren van nieuwe huisvesting. Dit betrof het realiseren van het interieur op basis van de programma’s van eisen in een nieuw kantoor pand, het renoveren van een bestaand kantoorpand en het verbouwen van een voormalige werkplaats tot een kantoorruimte. Rens van Hal was projectleider voor Haag Wonen.

 • Deloitte Nederland

  Deloitte Nederlands profileert zich als ‘the best place to work’. HWRK begeleidde de planvorming en inrichting van diverse nieuwbouwlocaties.

  • Opdrachtgever

    Deloitte

  • Sector

    Finance

  • Locatie

    Eindhoven, Maastricht, Den Haag

  • Opdracht

    HWRK begeleide Deloitte bij diverse nieuwbouwprojecten, waarbij het ‘nieuwe werken’ wordt geïntroduceerd. De projectleider is vanaf de planvorming tot en met de verhuizing bij het project betrokken. Dit betreft onder andere de kantoren; Flight Forum te Eindhoven, De Haagsche Zwaan te Den Haag en De Heeren te Maastricht Aken Airport. De kantoren variëren van ca. 4 tot 10 bouwlagen en 4.500 tot 12.000 m² kantoorruimte. De investeringskosten voor het inbouwpakket bedraagt tussen € 2,5 en € 4,5 mln. Het adviespakket betreft: • Programma- en projectmanagement van de nieuwbouw; • Technisch, Functioneel en Ruimtelijk Programma van Eisen; • Ontwikkeling en implementeren van werkplekconcepten, het nieuwe werken; • In- en verhuismanagement.

 • Gemeente Uithoorn

  HWRK  heeft voor de gemeente de ontwikkeling en implementatie van een nieuw werkplekconcept begeleid. De gemeente heeft gekozen voor een eigen vorm van Het Nieuwe Werken.

  • Opdrachtgever

    Gemeente Uithoorn

  • Sector

    Overheid

  • Locatie

    Uithoorn

  • Opdracht

    HWRK begeleidde de gemeente Uithoorn bij het opstellen van werkplekconcepten en Programma van Eisen. Hierbij was de kwaliteit werkplek en de uitstraling van de werkomgeving een belangrijke opgave. Op basis van deze stukken werd een aanbesteding gehouden waarbij tevens de selectie van de interieurarchitect heeft plaatsgevonden. Het gebouw bevat in totaal 4.000m² kantoorruimte met investeringskosten van € 4 mln.. Onze projectleider Rens van Hal was vanaf de planvorming bij het project betrokken en was verantwoordelijk voor de totale projectmanagement van initiatief fase t/m eindoplevering. Het gerenoveerde pand werd eind 2010 opgeleverd.

 • Gemeente Culemborg

  Dit jaar werkt HWRK al 10 jaar samen met de gemeente Culemborg. HWRK adviseert de gemeente over de exploitatie van het stadhuis.

  • Opdrachtgever

    Gemeente Culemborg

  • Sector

    Overheid

  • Locatie

    Culemborg

  • Opdracht

    Op dit moment adviseert HWRK de gemeente over het stadhuis aan de markt. Samen met de gemeente worden de exploitatiemogelijkheden bekeken. Het stadhuis is een prachtig gebouw dat onlangs gerenoveerd is. De raad en de politiek vergaderen hier momenteel en de gemeente wil nog meer levendigheid in het pand creëren. Het advies dat HWRK aan het college geeft omvat meerdere scenario's. We kijken zowel naar commercieel als sociaal gebruik van het pand en verschillende tussenvormen. Aspecten die per scenario onderzocht worden zijn wetgeving, gebruik, financiën, marketing, operationele inzet en organisatievormen. ​ Op basis van deze aspecten adviseren we welk scenario het beste past bij het stadhuis en de wensen van de gemeente.

 • Drukwerkdeal, Deventer

  Als interim facility manager heeft HWRK Drukwerkdeal, onderdeel van Cimpress, ondersteund bij de verhuizing naar een prachtig nieuw pand in Deventer.

  • Opdrachtgever

    Drukwerkdeal (Vistaprint/Cimpress)

  • Sector

    commercieel

  • Locatie

    Deventer

  • Opdracht

    Drukwerkdeal verhuist met 180 medewerkers naar een nieuw pand in Deventer.Als interim facility manager draagt HWRK zorg voor de voorbereidingen en begeleiding van de verhuizing.Ook het organiseren van alle faciliteiten in het nieuwe pand zodat de medewerkers direct aan de slag kunnen na de verhuizing is onze verantwoordelijkheid.

  • Website

    Bezoek online

 • Gemeente Hilversum

  Projectleiding geleverd en onderzoek gedaan naar eigendom, financiering en beheer van de onderwijshuisvesting.

  • Opdrachtgever

    Gemeente Hilversum

  • Sector

    Overheid

  • Locatie

    Hilversum

  • Opdracht

    HWRK leverde in Rens van Hal de interim projectleider voor onderwijshuisvesting. In de gemeente Hilversum is de afdeling maatschappelijke ontwikkeling verantwoordelijk voor het jeugd-, onderwijs- en welzijnsbeleid. Door de grote hoeveelheid projecten ontstond behoefte aan ondersteuning van een projectleider met ervaring binnen gemeentelijke organisaties en feeling voor het onderwijs. Naast het inrichten van een projectstructuur is het onderwijshuisvestingsbeleid geformuleerd. Er heeft onderzoek plaatsgevonden naar eigendom, financiering en beheer van de onderwijshuisvesting. Ook werd projectmanagement uitgevoerd voor nieuwbouw en uitbreiding van de basisscholen.

 • TU Delft, TNW

  HWRK levert de projectleider herhuisvesting en zorgt daarnaast voor  een goede ruimteverdeling en een passend werkplekconcept.

  • Opdrachtgever

    TU Delft, TNW

  • Sector

    Onderwijs

  • Locatie

    Delft

  • Opdracht

    De faculteit Technische Natuurwetenschappen van de TU Delft realiseert grootscheepse herhuisvesting. Voor drie Afdelingen en een deel van het Onderwijs wordt een nieuw gebouw van circa 30.000 m² gerealiseerd, terwijl daarnaast een renovatie voor de andere Afdelingen van circa 20.000 m² wordt voorbereid. Het adviespakket betreft: Huisvestingsonderzoek en ontwikkelen werkplekconcept, Programma van eisen voor de werkomgeving, Opstellen investeringsbegroting, Architectenselectie, Projectmanagement