Projecten

 • Zimmer Biomet

  HWRK verbouwde een warehouse, realiseerde een nieuw werkplekconcept voor kantoren en professionaliseerde de facilitaire organisatie.  

  • Opdrachtgever

    Zimmer Biomet

  • Sector

    Commericeel

  • Locatie

    Dordrecht

  • Opdracht

    Zimmer Biomet is leverancier van orthopedische protheses en heeft een groot warehouse en drie kantoorlocaties in Nederland. HWRK was, gedurende de fusie tussen Zimmer en Biomet, verantwoordelijk voor een omvangrijke optimalisatie van haar huisvesting en facilitaire organisatie. Zo verbouwde HWRK het warehouse om te voldoen aan de veiligheidsvoorschriften en groeiende capaciteitsvraag. Daarnaast was HWRK verantwoordelijk voor de aansturing van het bouwteam tijdens de verbouw van een van de kantoorpanden en nam zij het ontwerp en de realisatie van een nieuw werkplekconcept voor haar rekening. Ondertussen werd ook de facilitaire organisatie geprofessionaliseerd zodat deze nu optimaal aansluit bij de behoeften van de eindgebruiker.

 • NRC media

  HWRK begeleidde NRC media bij haar verhuizing naar Amsterdam, ondersteunde bij het implementeren van een nieuw werkplekconcept en begeleidde de renovatie van de Haagse redactie.

  • Opdrachtgever

    NRC media

  • Sector

    Commercieel

  • Locatie

    Amsterdam, Den Haag

  • Opdracht

    NRC Media verhuisde eind 2012 onder projectmanagement van HWRK van Rotterdam, naar een spraakmakend pand aan het Rokin in Amsterdam. Het nieuwe onderkomen, de voormalige Optiebeurs met ruim 330 nieuwe werkplekken, werd naar ontwerp van Architectenbureau Jaap Dijkman ingrijpend gerenoveerd met toepassing van duurzame materialen. Bijzonder was het ontwerpproces van een eigen meubellijn, passend in het nieuwe werkplekconcept in lijn met de Arbo eisen. Voor de personeelslunch werd in samenwerking met NRC Horeca een ‘broodtafel concept’ uitgewerkt passend binnen de werkkostenregeling. Naast de coördinatie van de verhuizing heeft HWRK de facilitaire opstart en de verhuiscoördinatie verzorgd en het oude pand ontmanteld en opgeleverd aan de verhuurder. Ook voor de politieke redactie van NRC in Den Haag werd de huisvesting aangepakt. Hier begeleidde HWRK de renovatie en regelde tijdelijke huisvesting en het huurcontract, verzorgde de interieurarchitectuur en coördineerde de verhuizingen.

 • Gemeente Vijfheerenlanden

  HWRK realiseerde voor de bedrijfsvoeringsorganisatie van drie gefuseerde gemeenten een werkplekconcept en ontwikkelde integraal facilitair beleid.  

  • Opdrachtgever

    Gemeente Vijfheerenlanden

  • Sector

    Publieke sector

  • Locatie

    Vianen, Leerdam, Zederik

  • Opdracht

    Per 1 januari 2018 fuseerden de drie gemeenten Vianen, Leerdam en Zederik naar de bedrijfsvoeringsorganisatie; Vijfheerenlanden. Na het besluit om tijdelijk in de drie gemeentehuizen gehuisvest te blijven, heeft HWRK hiervoor een nieuw werkplekconcept ontwikkeld en gerealiseerd. Een fris concept dat tijd- en plaatsonafhankelijk werken mogelijk maakt en de samenwerking van de drie gemeenten onderling stimuleert en faciliteert. Parallel aan deze implementatie is HWRK gevraagd een vraaggestuurde facilitaire organisatie te creëren. Hiervoor vond inventarisatie van bestaande dienstverlening plaats, het harmoniseren van contracten en het beschrijven van processen. Aan de hand van een doorkijkje naar dienstverlening in 2022 werd het facilitair beleid gepresenteerd. In het vervolg hierop heeft HWRK een facilitair coördinator op interim basis ingezet die bodediensten coacht naar de nieuwe werkwijze.