Nieuwe samenwerkingsvorm: Okko Kuiper treedt terug als partner van HWRK en start met NewTreeO

Blog page

HWRK, specialist op het gebied van Housing + Facilities, levert advies, projectondersteuning en interim management. De basis is het integraal ontwerpen en managen van huisvesting en facilitaire services volledig afgestemd op de klantvraag. Daarbij beschikt HWRK over kennis en ervaring in de gehele keten van locatiekeuze tot aan het werkend opleveren van huisvesting en de benodigde diensten.

HWRK kent een autonome groei en de vooruitzichten zijn ronduit goed. De integratie van technologie en duurzaamheid binnen het facilitair en huisvestingsdomein bepalen de volgende stap in de ontwikkeling van HWRK. In mei informeren we u daarover uitgebreid.

De specialisatie en kennisontwikkeling op die onderwerpen leidt ertoe dat HWRK minder focus legt op de generalistische organisatie- en bedrijfskundige ontwikkeling en algemeen organisatieadvies.

Okko Kuiper die deze activiteiten met name draagt, gaat deze met zijn bedrijfskundige, facilitaire-, huisvestingskennis en ervaring in een zelfstandige BV voortzetten.

Okko is inmiddels teruggetreden als (mede) eigenaar/partner van HWRK. Hij werkt met ingang van 14 april 2017 voor NewTreeO ‘Oplossingen door Organisatie Ontwikkeling’ en zal zich vooral richten op het oplossen van vraagstukken in organisaties door deze te ondersteunen in hun eigen ontwikkeling. Veranderen van materiele zaken is belangrijk en de mensen daarin meenemen nog belangrijker. NewTreeO is die ‘tolk’ en verbindt ‘de dingen met de mensen’.

HWRK draagt de accounts waar Okko nu accountbeheerder van is over aan NewTreeO.

Uiteraard blijven HWRK en NewTreeO nauw met elkaar verbonden, niet alleen door kennisuitwisseling maar ook door samenwerking en zo mogelijk in gezamenlijke inzet.

Namens de partners van HWRK bv

Rens van Hal, Tara Moorman en Els van Riet, info@HWRK.nl

en

Namens NewTreeO bv Okko Kuiper, Okko@NewTreeO.NL http://www.newtreeo.nl/