Welkom

HWRK ondersteunt bij vraagstukken over housing en facilities. HWRK heeft ervaring op gebied van advies, projectmanagement en interimmanagement. De toegevoegde waarde van HWRK ligt in het samenbrengen en afstemmen van housing en facilities op het primaire proces in co creatie met opdrachtgevers.

Projecten

 • Deloitte Nederland

  Deloitte Nederlands profileert zich als ‘the best place to work’. HWRK begeleidde de planvorming en inrichting van diverse nieuwbouwlocaties.
 • Gemeente Uithoorn

  HWRK  heeft voor de gemeente de ontwikkeling en implementatie van een nieuw werkplekconcept begeleid. De gemeente heeft gekozen voor een eigen vorm van Het Nieuwe Werken.
 • Drukwerkdeal, Deventer

  Als interim facility manager heeft HWRK Drukwerkdeal, onderdeel van Cimpress, ondersteund bij de verhuizing naar een prachtig nieuw pand in Deventer.

  Website Bezoek online

 • Gemeente Hilversum

  Projectleiding geleverd en onderzoek gedaan naar eigendom, financiering en beheer van de onderwijshuisvesting.
 • Woningstichting Haag Wonen

  Begeleiding van renovatie en herbestemming bestaande locatie.
 • Gemeente Culemborg

  Dit jaar werkt HWRK al 10 jaar samen met de gemeente Culemborg. HWRK adviseert de gemeente over de exploitatie van het stadhuis.