Skip links

Professionals van HWRK

Voor elk vraagstuk op het gebied van vastgoed, huisvesting en facilitaire dienstverlening kunt u de professionals van HWRK inschakelen. Zij geven u onafhankelijk advies, gaan aan de slag als interim-manager of vervullen de functie van projectmanager. U haalt altijd iemand in huis die ter zake kundig is en die u ondersteunt volgens de pijlers van onze dienstverlening: kennis, ervaring en kwaliteitsbesef.

Adviseurs

Adviseurs van HWRK hebben elk hun eigen expertise. Om aan te sluiten bij uw wens zoeken we de juiste match tussen adviseur en vraagstuk. Een advies van HWRK is altijd onafhankelijk en vrijblijvend. Samen met u bepalen we of en hoe het advies uitgevoerd wordt.

Interim-managers

Behoefte aan een extra medewerker op een sleutelpositie, voor korte of langere tijd? HWRK vangt uw capaciteitsproblemen op met de juiste professionals. Bijvoorbeeld voor de operationele aansturing of als ondersteuning van de facilitaire organisatie. Maar we kunnen ook iemand inzetten voor strategische advisering. U krijgt altijd de kandidaat die het best past bij de opgave.

Projectmanagers

HWRK-projectmanagers hebben zowel het doel als het effect van het project op uw organisatie scherp voor ogen. Zij geven het projectresultaat tijdig en binnen budget de juiste plek in uw organisatie en verzorgen de communicatie over het resultaat naar alle belanghebbenden.