Skip links

Housing

HWRK heeft ervaring in het van A-Z faciliteren van zowel profit als non-profit organisaties bij vraagstukken over vastgoed, huisvesting en inrichting. Zo begeleidt HWRK van initiatieffase tot oplevering in een renovatie of nieuwbouw project of delen daarvan zoals het schrijven van een Programma van Eisen, interieuradvies of verhuiscoördinatie. Onderstaand vindt u meer informatie.

Vastgoed diagnose

De HWRK Vastgoed Interventie diagnose is een efficiënt hulpmiddel dat vastgoed letterlijk in kaart brengt. Gegevens over de onderhoudsstatus, het gebruik, de kwaliteit en de exploitatie afgezet tegen de vraag worden in geografische kaarten geplaatst. Hiermee krijgt u in een oogopslag zicht op houden, afstoten of herbestemmen van locaties en de opties voor efficiënter gebruik. De Vastgoed ID is breed inzetbaar. Denk aan scholen, maatschappelijk vastgoed maar ook aan zorggebouwen. De analyse kan ook de opstap zijn naar de ontwikkeling van een strategisch vastgoedplan.

Locatiekeuze, renovatie, nieuwbouw

Indien een organisatie behoefte heeft aan uitbreiding, renovatie of nieuwbouw dan kan HWRK helpen bij het maken van deze keuze. Samen bekijken we of bestaande bouw of nieuwbouw de beste optie is. Zoeken en vergelijken van geschikte locaties, onafhankelijk advies geven of vertegenwoordiging bij aankoop of huur behoort tot de mogelijkheden.

Programma van eisen (PvE)

HWRK heeft al veel ervaring in het schrijven van PvE’s voor bouw en renovatietrajecten. HWRK zorgt ervoor dat de belangen en wensen van de eindgebruiker worden geïnventariseerd en worden opgenomen in het PvE. Daar stopt het niet mee want HWRK bewaakt de planning en het budget, vertaalt wensen en eisen naar (technische) specificaties en het documenteren hiervan en stemt af met andere partijen als architect, aannemer etc. De kracht van HWRK ligt in de integrale benadering van faciliteiten en huisvesting. Bij de ontwikkeling van een PvE wordt daarom ook gekeken naar onder andere exploitatie en logistiek en duurzaamheid.

Interieurarchitectuur

HWRK maakt zelf interieurontwerpen en begeleid interieurbouwers en projectinrichters bij de uitvoering ervan. Daardoor is HWRK ook in staat om namens de opdrachtgever interieurontwerpen te beoordelen juist ook om materiaalkeuze, logistieke indeling en exploitatie te bewaken en mét oog voor esthetiek.

Verhuiscoördinatie

De meerwaarde van HWRK bij verhuisprojecten is het gevolg van de integrale benadering. Niet alleen de verhuizing wordt volgens een met de eindgebruiker opgesteld verhuisplan uitgevoerd maar er wordt met facilitair inzicht gekeken naar het inrichten van ruimtes, het kwartier maken en zo nodig oefenen op de nieuwe locatie en het afstemmen van de facilitaire processen op de nieuwe situatie. De organisatie krijgt niet alleen een nieuw huis maar ze komt thuis in dat nieuwe huis en dat met zo min mogelijk verstoring van het primaire proces. Wensen, klachten of opmerkingen worden zo snel mogelijk na de verhuizing afgehandeld in efficiënte nazorg. Daarnaast coördineert HWRK opleverrondes en openstaande punten met leveranciers en de aannemers.

Duurzaamheid / Life cycle costs

Een gebouw moet voor een langere termijn een dynamische organisatie zo optimaal mogelijk faciliteren. Flexibiliteit en duurzaamheid zijn daarom belangrijk. Alleen kijken naar bouwkosten is een gemiste kans. HWRK weegt de gevolgen van keuzes die nu gemaakt worden voor de exploitatiekosten en functionaliteit in de toekomst. Hiermee krijgt u in een oogopslag zicht op houden, afstoten of herbestemmen van locaties en de opties voor efficiënter gebruik. De Vastgoed ID is breed inzetbaar. Denk aan scholen, maatschappelijk vastgoed maar ook aan zorggebouwen. De analyse kan ook de opstap zijn naar de ontwikkeling van een strategisch vastgoedplan.

Gebouwindeling en werkplekconcepten

HWRK zorgt ervoor dat de beschikbare ruimte zo goed mogelijk wordt gebruikt. Bij ruimteindeling wordt gekeken naar functies, relaties, looplijnen en gebruikerswensen. De daar uit volgende vlekkenplannen leiden tot indelingstekeningen die het uitgangspunt zijn voor werkplekconcepten, vaak als het nieuwe werken (HNW) aangeduid. HWRK stelt dat goed gekozen werkplekconcepten het werken ondersteund. Het is in alle gevallen maatwerk. Hulpmiddelen die HWRK gebruikt zijn het bezettingsonderzoek en het werkplekonderzoek. HWRK organiseert ook werkplektours om werkplekconcepten in de praktijk te bezichtigen.

Aanbesteding

HWRK begeleid bij het (Europees) aanbesteden gedurende het huisvestingsproces. Zowel bij het opstellen van de uitvraag en selectiecriteria als het bewaken van het proces en de uiteindelijk selectie.